Systemy sygnalizacji włamania i napadu

System alarmowy zabezpiecza przed włamaniem, napadem, pożarem i innymi zagrożeniami. Chroni użytkownika zarówno podczas obecności i nieobecności w obiekcie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu podczas zakładania kilkuset instalacji alarmowych możemy zaproponować każdemu potencjalnemu użytkownikowi system alarmowy, który spełni wszystkie jego oczekiwania pod względem bezpieczeństwa, a także niezawodności i komfortu obsługi.

 

Systemy alarmowe instalowane przez naszą firmę:

  • zapewniają komfortową obsługę dzięki przyjaznym dla użytkownika manipulatorom, mobilnemu dostępowi jak i odpowiedniemu rozmieszczeniu elementów systemu alarmowego.
  • zapisują w nieulotnej pamięci wszystkie zdarzenia jakie występują podczas pracy systemu (włączenia, wyłączenia, alarmy, usterki, z podaniem daty i użytkownika obsługującego zdarzenie) – rejestr zdarzeń jest dla właściciela systemu dowodem w spornych sprawach np. z firmą ochroniarską pracownikami itp. przystosowane są do współpracy ze wszystkimi znanymi systemami monitoringu
  • wyposażone są w powiadomienia indywidualne, informujące użytkownika o zaistniałym alarmie niezależnie od monitoringu.
  • posiadają wbudowaną „zdalną obsſugę serwisową” – mamy możliwość podjęcia zdalnej interwencji serwisowej natychmiast po zgłoszeniu.
  • dzięki budowie modułowej systemów mamy możliwość rozbudowy systemu w czasie bez konieczności wymiany całego systemu.