Systemy Sygnalizacji Pożaru I Oddymiania

Oferujemy systemy wczesnego wykrywania i sygnalizowania pożaru oraz sterowania automatyką gaszenia, ewakuacji i oddymiania, mogące zabezpieczyć przeciwpożarowo obiekty nie tylko o zróżnicowanej wielkości, ale też o różnorodnym przeznaczeniu.

Oferujemy urządzenia o najwyższych standardach. Certyfikowane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na zgodność z serią norm europejskich EN 54 i ich polskich odpowiedników. Na wykonane systemy udzielamy 36-miesięcznej gwarancji oraz zapewniamy wieloletni serwis i konserwację.

Gwarantujemy wsparcie w rozwiązywaniu wszelkich problemów, mogących się pojawić podczas użytkowania systemu, a związanych ze specyfiką obiektu. Świadczymy obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną oraz serwisową, zapewniając utrzymanie sprawnych systemów w eksploatacji.

Cechy wyróżniające nas spośród innych dostawców podobnych systemów to m. in.:
Niskie i konkurencyjne ceny na urządzenia oraz wykonywaną instalację.
• Duży asortyment i różnorodność oferowanych urządzeń.
• Fachowa i szybko reagująca obsługa serwisowa.
• Szybki dostęp do urządzeń zamiennych.
• Niskie ceny za wdrożenie nowszych wersji oprogramowania, które może być udostępniane w trakcie eksploatacji systemu przy rozbudowie czy modernizacji instalacji.
• Gwarantowane doradztwo i wsparcie producentów urządzeń (ich zaplecza badawczo – rozwojowego i służb technicznych) w rozwiązywaniu wszelkich nietypowych problemów, mogących pojawić się w eksploatacji, wynikających ze specyfiki obiektu.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i będziemy mogli wspólnie uczestniczyć w realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych Państwa obiektów.

W naszej ofercie

Certyfikaty