Systemy Sygnalizacji Pożaru, Oddymiania , Gaszenia i Ewakuacji

Oferujemy systemy wczesnego wykrywania i sygnalizowania pożaru oraz sterowania automatyką gaszenia, ewakuacji i oddymiania, mogące zabezpieczyć przeciwpożarowo obiekty nie tylko o zróżnicowanej wielkości, ale też o różnorodnym przeznaczeniu.

Oferujemy urządzenia o najwyższych standardach. Certyfikowane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na zgodność z serią norm europejskich EN 54 i ich polskich odpowiedników. Na wykonane systemy udzielamy 36-miesięcznej gwarancji oraz zapewniamy wieloletni serwis i konserwację.

Gwarantujemy wsparcie w rozwiązywaniu wszelkich problemów, mogących się pojawić podczas użytkowania systemu, a związanych ze specyfiką obiektu. Świadczymy obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną oraz serwisową, zapewniając utrzymanie sprawnych systemów w eksploatacji. Cechy wyróżniające nas spośród innych dostawców podobnych systemów to m. in.:

  • Niskie i konkurencyjne ceny na urządzenia oraz wykonywaną instalację.

  • Duży asortyment i różnorodność oferowanych urządzeń.

  • Fachowa i szybko reagująca obsługa serwisowa.

  • Szybki dostęp do urządzeń zamiennych.

  • Niskie ceny za wdrożenie nowszych wersji oprogramowania, które może być udostępniane w trakcie eksploatacji systemu przy rozbudowie czy modernizacji instalacji.

  • Gwarantowane doradztwo i wsparcie producentów urządzeń (ich zaplecza badawczo - rozwojowego i służb technicznych) w rozwiązywaniu wszelkich nietypowych problemów, mogących pojawić się w eksploatacji, wynikających ze specyfiki obiektu.

 

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i będziemy mogli wspólnie uczestniczyć w realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych Państwa obiektów.

ul. Wielopolska 15

39-200 Dębica

+48 14 6816150

security@mk-security.com.pl