Smart Terminal w szkołach

Smart Terminal GANZ jest wdrażany i stosowany w szkołach podstawowych na terenie kilku prowincji w Chinach.

Instalacja Smart Terminali połączonych z bramkami usytuowanymi w wejściach na teren szkoły wymusza bardziej zorganizowany ruch osobowy. Dzieci przed wejściem do szkoły są uprzednio skanowane przez urządzenie w zakresie pomiaru temperatury ciała oraz weryfikacji posiadania maseczki ochronnej na twarzy. Proces skanowania dzieci jest nadzorowany przez wyznaczony personel, którego zadaniem jest natychmiastowe podjęcie określonej procedury w sytuacji, gdy system zaalarmuje o wykryciu podwyższonej temperatury u skanowanego dziecka. Taką procedurą jest najczęściej przeprowadzenie powtórnego pomiaru temperatury za pomocą ręcznego termometru medycznego. Jeśli podwyższona temperatura u dziecka zostanie potwierdzona, podejmowane są kolejne czynności mające na celu odizolowanie dziecka z podwyższoną temperaturą od pozostałej grupy, poinformowanie rodziców, itp.

Wydajność i dokładność pomiaru temperatury dzieci za pomocą Smart Terminala, a jednocześnie prostota obsługi i użytkowania tego systemu sprawia, że to rozwiązanie jest chętnie wdrażane w szkołach

Wjazd pojazdów uprzywilejowanych za pomocą syreny

Sterownik Otwierany Syreną_PIN z mikrofonem wyprowadzonym na zewnątrz umożliwia awaryjne otwieranie bramy za pomocą sygnałów akustycznych. Urządzenie usprawnia działanie służb ratunkowych, to znaczy pojazdy uprzywilejowane mogą wjeżdżać na teren zamknięty bez posiadania pilota, wystarczy że włączą na około 3 sekundy syrenę z sygnałem PIES (YELP), WILK (WEIL) lub dwutonowym (HI_LO, LEON). Wjazd może być dodatkowo otwierany głośnym, ciągłym sygnałem akustycznym trwającym 8s. Sterownik SOS posiada dodatkowo pamięć 999 pilotów mieszkańców, które programujemy do urządzenia w sposób lokalny.
Otwieranie szlabanów i bram za pomocą sygnału HI-LO lub YELP.

BOSCH z pierwszym na świecie systemem wizyjnego wykrywania pożaru z certyfikatem VdS

Wizyjne wykrywanie pożaru

Dostrzeganie go, zanim się rozprzestrzeni

W nowej j serii urządzeń AVIOTEC firmy Bosch zastosowano nową generację mechanizmów wykrywania zagrożeń. Korzystając z unikatowego, potwierdzonego naukowo modelu wykrywania fizycznego. Technologia firmy Bosch zauważa pożary i zakłócenia, przewiduje rozwój wydarzeń w celu ograniczania fałszywych alarmów i skraca czas reakcji — pomagając w likwidowaniu zagrożeń, zanim się rozprzestrzenią. Najnowocześniejsze czujki pożarowe instaluje się zwykle na suficie. W przypadku wybuchu pożaru na poziomie podłogi dym musi dotrzeć do czujki umieszczonej na suficie. Właśnie dlatego czas wykrycia zależy głównie od wysokości pomieszczenia. Urządzenia z serii AVIOTEC wykrywają dym i płomienie u źródła, dzięki czemu zapewniają niezawodną detekcję pożaru w ciągu kilku sekund, zwłaszcza w przypadku wysokich pomieszczeń.

ul. Wielopolska 15

39-200 Dębica

+48 14 6816150

security@mk-security.com.pl